iştirakleri

İştirakimz Göltaş Enerji Elektrik Üretim  A.Ş.'ndeki ortaklık payımız ile ilgili olarak belirli bazı hususların özel bir denetim ile açıklığa kavuşturulması için şirkete...