enerji sektörü

Türkiye'nin atmosfere saldığı sera gazları 1990'da 214 milyon tondan 2015'de 475,1 milyon tona yükseldi. 25 yılda gerçekleşen 261,1 milyon tonluk artışın 205,7...
Yılın ilk yarısını özellikle yenilenebilir kaynak (YEKA) ihalelerine hazırlanarak geçiren enerji sektöründe birleşme ve devralmaların ikinci yarıda hareketlenmesi bekleniyor. Özellikle rüzgar ihalelerini...