Eğitim harcamaları %12,2 arttı

Eğitim harcamaları geçen yıl %12,2 artarak 135 milyar 22 milyon TL oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı Eğitim Harcamaları İstatistiklerini açıkladı.

 Eğitim harcamaları %12,2 artarak 135 milyar 22 milyon TL oldu

Türkiye’de eğitim harcamaları 2015 yılında 2014 yılına göre %12,2 artarak 135 milyar 22 milyon TL oldu. 2015 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyleri %31,0 ile okulöncesi, %24,6 ile ortaöğretim oldu.

Eğitim harcamasının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı %5,8 oldu

Ülkemizde eğitim harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2014 yılında %5,9 iken, 2015 yılında %5,8 oldu.
 
Eğitim harcamalarının %74,3’ü devlet tarafından finanse edildi

Türkiye’de 2015 yılında yapılan eğitim harcamalarının %74,3’ü devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı ise %18,7 oldu.

Devlet ve özel kurumlar en büyük eğitim harcamasını yükseköğretime yaptı

Toplam harcamaların en büyük kısmı yükseköğretim düzeyinde gerçekleştirilmekle birlikte, devlet kurumlarınca yapılan harcamaların %29,5’ini (26 milyar 176 milyon TL) ilkokul, %28,4’ünü (25 milyar 223 milyon TL) yükseköğretim oluşturdu. Özel kurumlarca yapılan harcamaların ise %47,2’si (10 milyar 299 milyon TL) ortaöğretime, %40’ı (8 milyar 727 milyon TL) yükseköğretime yapıldı.

Öğrenci başına eğitim harcaması 6 bin 472 TL oldu

Türkiye’de öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2014 yılında 5 bin 778 TL olurken, 2015 yılında ise 6 bin 472 TL olarak gerçekleşti.

Öğrenci başına en çok harcama yükseköğretime yapıldı

Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2015 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 12 bin 259 TL ile yükseköğretim oldu.

Öğrenci başına harcamanın en çok arttığı eğitim düzeyi okulöncesi oldu

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre %12,0 arttı. Eğitim harcamalarının 2015 yılında 2014 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi ise %25,4 ile okulöncesi oldu. Bunu %22,7 ile ortaokul takip etti.

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap