Dünya Altın Konseyi Türkiye Raporu

22 Ocak itibariyle açıklanan rapor..

Dünya Altın Konseyi tarafından 22 Ocak itibariyle yayınlanan rapor küresel altın piyasası açısından Türkiye’nin önemine dikkat çekiyor. Antik çağda ilk parayı bulan Lidyalılar’dan bu yana Anadolu’da altın önemli yere sahiptir. Anadolu’da altın milattan önce 700 yılından beri kullanılmaktadır. Günümüzde Türkiye’de önemli bir rol oynayan altın inovasyon açısından da ekonomiye katkı sağlamaktadır. Türkiye’de küçük ama gelişen madencilik sektörü istihdam yaratmakta ve yatırımlar gerçekleştirmektedir.

 

Türkiye %6 payla en fazla altın tüketen dördüncü ekonomi konumundadır. 10 yıllık dönemde yıllık ortalama 181 ton altın tüketilmektedir. Türkiye’de kültürel mirasın gereği olarak altın uzunca bir süre daha yerini koruyabilir. Türkiye’de tüketiciler enflasyondan korunmak maksadıyla ağırlıklı olarak altın talep etmektedir.

 

Türkiye’de madencilik sektörü ise 2001 yılında 2 ton üretim hacminden, 2013 yılı itibariyle 33.5 tona yükselmiştir. Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı toplam altın rezervini 840 ton olarak tahmin etmektedir. Ancak rezervlerin 6.500 tondan daha fazla olması da mümkün görülüyor.

51100-1 Dünya Altın Konseyi Türkiye Raporu

Grafikte görüldüğü üzere yıllık altın talebi 2005 – 2007 yılları arasında 250 ton seviyesiyle tüm zamanların en yükseğine yükselmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan hesaplamalara göre hanehalkının yastık altında 2.189 ton altın bulunmaktadır. Dünya Altın Konseyi’nin tahmini ise bu rakamın 3.500 tona yakın olduğu yönünde. Söz konusu rakam 145.3 milyar dolarla, 2013 itibariyle GSYH’nin %12’sine karşılık geliyor.

51101-2 Dünya Altın Konseyi Türkiye Raporu

Grafikte Türkiye’nin toplam altın ihracatı gösterilmektedir. 1983 yılında ihracat yasağının kaldırılmasının ardından oldukça hatırı sayılır bir gelişme gösteren altın ihracatı 2013 yılı itibariyle 3.3 milyar dolara yükselmiştir. 1998 yılı itibariyle söz konusu rakam 209 milyon dolar seviyesindeydi. Altın ihracatında önemli pazarlar ise Ortadoğu, ABD, Almanya ve Rusya olmak üzereydi. Almanya’da altın talebi ağırlıklı olarak gurbetçi vatandaşlar tarafından gelmektedir. Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma turist talebi ve ihracatın toplam mücevher üretiminin %70’ine karşılık geldiğini göstermektedir.

 

İstanbul’da bulunan Kapalı Çarşı, Türk mücevher sektörünün kalbi niteliğindedir. 2006 yılından beri Kuyumcukent ismini alan merkez dünyanın en büyük mücevher üretim merkezidir.

51102-3 Dünya Altın Konseyi Türkiye Raporu

Türkiye’de 1985 yılı sonrasında yapılan yeni düzenlemelerle birlikte madencilik sektörü gelişme göstermeye başlamıştır. Grafikte Türkiye’nin toplam altın üretimi gösterilmektedir. Altın üretimi 2001 yılında 2 ton seviyesindeyken, 2013 yılı itibariyle 33.5 tona yükselmiştir. 10 yıllık ortalama büyüme ise %20 gerçekleşmiştir.

 

Sonuç olarak, Türkiye küresel altın pazarında önemli bir tüketici ve oyuncu konumundadır. Türkiye’de altın talebinin ekonomik büyümeye bağlı olarak artması mümkün gözükmektedir. Türk tüketicinin “yüksek enflasyon dönemi” hatıraları korunma amaçlı olarak altın talebinin güçlü seyretmeye devam etmesine neden olabilir. Bu durum zaman içerisinde değişebilir ancak sosyal değişim süreçleri çok daha uzun vadeye yayılabilir.

 

Yararlanılan Kaynak: Dünya Altın Konseyi Türkiye Raporu (22.01.2015)
01 Sep 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap