Logo reklamı

CFOlar belirsizliğe rağmen sermaye harcamalarını artırmayı planlıyor

Kuruluştan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

  Deloitte tarafından gerçekleştirilen 7. Avrupa CFO Araştırması'nın 
sonuçlarına göre, bir önceki dönemin sonuçları ile kıyaslandığında, 
Avrupa genelindeki CFO'lar iyimserliklerindeki ve gelir 
beklentilerindeki düşüşe rağmen şirketlerinin büyümelerine odaklanıyor. 
Türkiye'nin de dahil olduğu, Deloitte'un 20 farklı ülkede yer alan 
firmaları tarafından toplanan verilerin bir araya getirilmesi ile 
oluşturulan çalışma, 1.652 CFO'nun görüşlerini içeriyor.

İyimserlik ve gelir artış hızı beklentileri yavaşlıyor
Avrupalı CFO'ların %38'i, üç ay öncesine oranla şirketlerinin geleceğine 
dair daha iyimser; ancak bir önceki CFO araştırmasına oranla yaklaşık 
%5'lik bir düşüş mevcut. Buna karşılık; bir önceki raporda daha az 
iyimser olanların oranı %11'den %12'ye çıkıyor. Türkiye özelinde 
bakıldığında ise finansal beklentiler açısından geleceğe olumlu 
bakanların oranı %35 olurken, olumsuz bakanların oranı %29 olarak 
çalışmada yer alıyor. Geriye kalan katılımcıların (%36) ise 
beklentilerinde çok önemli bir değişme olmadığı ortaya çıkıyor.

Deloitte Türkiye CFO Programı Lideri Cem Sezgin'e göre sonuçların 
böylesine birbirine yakın çıkmasının sebebi, son dönemlerde ekonomiden 
pozitif ve negatif sinyallerin bir arada gelmesi ve bu sinyallerin 
sektör ve şirket bazında farklı yön ve boyutta etkiler yaratması. 
Sezgin, "Etkileyici büyüme oranı, ihracattaki artış, turizmdeki canlanma 
(turist sayısında 2017 yılında %27,9 artış) gibi olumlu göstergeler 
mevcutken; döviz kurlarındaki sürekli dikey seyir, enflasyondaki 
kıpırdanma, derecelendirme kuruluşlarından gelen not indirimleri, 
şirketlerin üzerindeki artan borç yükü ve petrol fiyatlarındaki artış 
gibi olumsuz gelişmeler de söz konusu. Şirketlerin, tüm bu dinamik ve 
makroekonomik resim içerisinde kendi mikroekonomik dengelerini bulmaya 
gayret ettiklerini görüyoruz" dedi.

Belirsizlik seviyelerinde değişim yok
CFO'ların %51'i, yüksek oranda finansal ve ekonomik belirssizlik 
olduğunu vurguluyor. Avro bölgesindeki ülkeler (%49), diğer ülkelere 
(%57) oranla daha iyimser. Türkiye'deki CFO'ların arasında yüksek 
belirsizlik olduğunu düşünenlerin oranı ise %61. Bu oran ile Türkiye, 20 
ülke arasında Brexit ile ön plana çıkan İngiltere ve ekonomik krizin 
sancılarını halen atlatamamış Yunanistan'ın hemen arkasında yer alıyor.

Ortaya çıkan tablo, şirketlerin risk iştahı ile ilgili sonuçları da 
doğrudan etkiliyor. Daha fazla risk almanın iyi bir fikir olmadığına 
inanan Türkiye'deki CFO'ların net oranı %69. Deloitte'un daha önce 
gerçekleştirdiği anketlerde de Türkiye'deki CFO'lar risk konusundaki 
temkinli yaklaşımları ile hep ön planda oldular. Sadece İngiliz CFO'lar 
risk konusunda Türkiye'ye kıyasla daha isteksizler (%72). Türkiye'yi 
İngiltere'nin ardından, bölgesel istikrarsızlıktan etkilenen İsrail 
izliyor.

Tüm ülkelerde ankete katılan CFO'ların %63'ü (Türkiye'de bu oran 
yaklaşık %75) önümüzdeki 12 ay içerisinde gelirlerinin artış 
göstereceğini düşünüyor;; ancak 6 ay öncesiyle karşılaştırıldığında bu 
oranın %6'lık bir düşüş yaşadığı görülüyor. Bu noktada Avro bölgesi 
(%71), diğer bölgelerden (%52) daha iyimser. Türkiye'de gelir artışı ile 
ilgili beklentiler ise daha önceki araştırma verilerinden daha olumlu. 
Cem Sezgin'e göre bu oranın ne kadarının enflasyonist baskıdan 
kaynaklanacağı ve reel anlamda ne kadar bir ciro büyümesi kaydedileceği 
önem taşıyor. Karlılık adına ise tersi bir durum söz konusu. Bir önceki 
ankete göre marjlarda iyileşme bekleyenlerin oranı azalıyor. Özellikle 
ithal girdi ve ürünlerin kur ve petrol fiyatlarındaki eş zamanlı artış 
sonucu gittikçe maliyetli hale geleceği aşikâr ve bunun fiyatlara bire 
bir yansıtılması kolay gözükmüyor.

Sermaye harcamaları ve işe alımların görünümü gelişiyor
CFO'ların %46'sı önümüzdeki 12 ay içerisinde sermaye harcamalarında bir 
artış olacağını öngörüyor. Bu konuda bir önceki araştırma verilerine 
oranla %4'lük bir artış gözlemleniyor. Avro bölgesindeki CFO'ların 
%56'sı sermaye harcamaalarının artacağı yönünde yanıt verirken diğer 
bölgelerde artış planlayanların oranı %31 seviyelerinde. 20 ülke 
arasında sermaye harcamalarını arttırmayı planlayan CFO'ların oranının 
en yüksek olduğu ülkeler %69 ile İrlanda ve Fransa olurken, İngiltere, 
%19 ile bir kez daha en düşük orana sahip ülke olarak araştırmada yer 
alıyor. Türkiye'de ise sermaye harcamalarını arttırmayı planlayan 
CFO'ların oranı %45 olarak genel ortalamayla paralel seviyede. Ayrıca, 
raporun bu sayısında Türkiye, Danimarka ve İsveç; Avro bölgesi dışında 
sermaye harcamaları anlamında en belirgin iyileşmeyi gösteren ülkeler 
olarak karşımıza çıkıyor.

Çalışan sayılarına bakıldığında ise önümüzdeki 12 ay içerisinde yeni işe 
alım gerçekleştirmeyi düşünen CFO'ların oranı %42. İrlanda %69 ile 
çalışan sayısının arttırılması konusunda en iyimser ülke olurken, 
Türkiye'de bu oran %50 seviyesinde. İngiltere, %15 ile en kötümser ülke 
olarak anılıyor. Avro bölgesinde yaklaşık her iki CFO'dan birisi (%56) 
istihdamı arttırmayı pllanlarken diğer bölgelerde üç CFO'dan birisinin 
(%31) benzer bir planı mevcut.

Otomotiv sektörü en agresif sektör
Sektörel ayrımlara bakıldığında ise Avrupa otomotiv sektöründe çalışan 
CFO'ların hem sermaye harcamalarında artış (%49) hem de istihdam artışı 
(%50) anlamında kendilerine en çok güvenen CFO'lar oldukları ortaya 
çıkıyor. Bunun yanı sıra rapora göre, turizm ve seyahat sektöründeki 
CFO'lar (%19) sermaye harcamaları konusunda; tüketici ürünleri 
sektöründeki CFO'lar ise (%8) istihdam artışı konusunda daha az iyimserler.

Ankete katılan 20 ülkeden 11'inde CFO'lar önümüzdeki 24 aylık dönemde 
korumacı önlemlerden ziyade organik büyüme esas olmak üzere genişlemeye 
olanak veren bilanço işlemlerini gerçekleştireceklerini belirtiyor. Cem 
Sezgin'e göre ankette Türk şirketleri için belki de en olumlu sinyaller, 
istihdam ve yatırımlar alanında kendisini gösteriyor. Bir önceki CFO 
Araştırması'nın sonuçları ile kıyaslandığında Türkiye'deki CFO'lar hem 
işgücü anlamında büyüme hem yatırım hharcamalarında artış öngörüyor. 
Nitekim 2017 yılındaki %7,4 oranındaki büyüme performansının 2018 için 
olumlu beklentiler oluşturduğu gözlemleniyor. Büyüme konusundaki irade, 
CFO'lara ilk üç stratejik öncelikleri sorulduğunda da ön plana çıkıyor. 
Verilen yanıtlara göre şirketlerinin ilk önceliği inorganik büyüme. 
Organik büyüme hemen onu takip ediyor. Üçüncü sırada ise yatırımlara 
daha geniş kaynak ayrılması geliyor. Sezgin: "Eğer şirketlerin bu 
öncelikleri değişmez ise, yakın dönemde yurtiçi ve yurtdışında birleşme 
ve satın almalara ilişkin sıkça haberler duyabiliriz" şeklinde görüş 
belirtiyor.

Risk iştahında değişim yok
Bir önceki ankete yakın bir oranla Avrupalı CFO'ların %34'ü bilançoları 
üzerinde daha fazla risk almak için uygun bir zaman olduğunu düşünüyor. 
Risk iştahının en düşük olduğu ülke %14 ile İngiltere iken, en yoğun 
olduğu ülke %64 ile Finlandiya. Diğer oranlara benzer şekilde Avro 
bölgesindeki risk iştahı %41, diğer ülkelerinki ise %24 seviyelerinde.

Ülkemizde risk ssıralamasında tanıdık yanıtlar ön plana çıkıyor: Kurlar, 
ekonomideki gidişat ve jeopolitik durumlar. Ekonomideki genel gidişatın 
kendine ikinci sırada yer bulmuş olması, daha önceki anketlere göre 
dikkat çekici bir durum. Özellikle geride bıraktığımız senede, 2003 
yılından bu yana en yüksek enflasyon oranına ulaşılmış olması ve 
kurlardaki yukarı yönlü seyir, durumu Türkiye'deki CFO'lar için öne 
çıkan bir gündem maddesi haline getiriyor.

En önemli sorunlar: siber, korumacılık ve çalışan yetkinlikleri
CFO'ların %32'si, her ne kadar düşük olasılıklı olarak değerlendirseler 
de yeni bir Avro bölgesi krizini şirketlerinin finansal beklentilerini 
en çok etkileyecek olay olarak görüyor. Türkiye'de Avro bölgesinde 
yaşanacak olası bir krizin, işini etkileyeceklerini düşünenlerin oranı 
%18'de kalıyor. Bununla birlikte katılımcıların %73'ü korumacılığı, 
%50'si de büyük çaplı bir siber saldırıyı finansal beklentileri üzerinde 
muhtemel etkisi olacak olaylar arasında değerlendiriyor.

0 Yorum

Yorum

e-Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Lütfen * işaretli alanları doldurunuz.

*