Logo reklamı

Cari işlemler dengesi, Ocak ayında 7.09 milyar dolar açık verdi

Merkez Bankasi'ndan 2018 yılı Ocak ayı Ödemeler Dengesi gelişmelerine ilişkin
olarak yapılan açıklama aşağıda yer alıyor:

 " Cari İşlemler Hesabı
Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak ayına göre 4.402 milyon ABD doları artarak 7.096 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 51.572 milyon ABD doları olmuştur.
Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 4.537 milyon ABD doları artarak 7.634 milyon ABD dolarına ve birincil gelir dengesi açığının 82 milyon ABD doları artarak 479 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 127 milyon ABD doları tutarında artarak 822 milyon ABD dolarına yükselmiştir.
Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 54 milyon ABD doları artarak 401 milyon ABD doları olmuştur.
İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 71 milyon ABD doları azalarak 98 milyon ABD dolarına gerilemiştir.
Finans Hesabı
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 149 milyon ABD doları azalarak 288 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
Portföy yatırımları 4.917 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 289 ve 1.195 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.
Yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.246 milyon ABD doları ve 493 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmişken, Genel Hükümet 2 milyar ABD doları yeni tahvil ihracında bulunmuştur.
Diğer yatırımlarda 7.474 milyon ABD doları tutarında net giriş gerçekleşmiştir.
Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2.592 milyon ABD doları net azalış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 922 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.
Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 88 ve 120 milyon ABD doları net geri ödeme, diğer sektörler 1.093 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.
Resmi rezervlerde 4.381 milyon ABD doları net giriş gözlenmiştir. "

0 Yorum

Yorum

e-Mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Lütfen * işaretli alanları doldurunuz.

*