Cari açıkta dış ticaret etkisi

Türkiye’de Temmuz ayında cari açık 5,45 milyar USD olan piyasa
beklentisinin altında 5,12 milyar USD olarak açıklandı. Cari açık aylık
bazda geçen yılın aynı dönemine göre 2,69 milyar USD artarken,
yıllıklandırılmış bazda cari açık da böylece 37,11 milyar USD olarak
gerçekleşti. Ocak – Temmuz 2017 dönemi cari açığı ise 25,96 milyar USD oldu.

 

Cari işlemler açığında, geçen yılın aynı dönemine göre olan artışta dış
ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3,49 milyar USD
artarak 7,27 milyar USD seviyesine yükselmesinin etkili olduğunu
görüyoruz. İlgili dönemde toplam mal ihracatı yıllık bazda %29 artışla
13,40 milyar USD’ye gelirken, ithalatın 20,67 milyar USD’ye gelerek
%45’lik çok daha yüksek bir artış oranı yakaladığını gözlemlemekteyiz.
Söz konusu ithalat artışında 2,71 milyar USD olarak gerçekleşen parasal
olmayan altın ithalatı etkili olmuştur. Bu kapsamda yıllıklandırılmış
verilerde de yükseliş olduğu görülmektedir.

 

Sermaye girişlerinde son yıllarda GSYH’ye oranlandığında bir düşüş
görülmektedir. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişlerin 1,06
milyar USD seviyesinde olduğu görülmektedir. Portföy yatırımları
tarafında ise hisse senetlerine 488 milyon USD, tahvil ve bonoya 1,80
milyar USD net alım gelmiştir. Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve
bonolarla ilgili olarak Genel Hükümet ve bankalar, sırasıyla 2.250
milyon ABD doları ve 549 milyon ABD doları net geri ödeme
gerçekleştirmiştir. FDI tarafında pozitif bir görünüm gözlemliyoruz.
Ancak genel olarak bakıldığında; portföy yatırımlarında yüksek montanlı
giriş olmaması; cari açığın finansmanında finans hesabının yetersiz
kalmasına ve rezerv kullanımı gereksinimine neden olmaktadır. Bu
kapsamda rezerv varlıklarda da Temmuz ayında 2,40 milyar USD’lik azalma
meydana gelmiştir.

 

2017 yılında, özellikle ithalat artışının dış ticaret dengesine yapmış
olduğu olumsuz etki ile beraber cari açıkta artış eğilimi biraz daha
artmıştır. İyi giden turizm gelirleri kapsamınnda hizmetler dengesindeki
iyileşme sürse de, dış ticaret açığındaki artış cari açığı olumsuz
etkilemektedir. Öte yandan; finansman kalemindeki yetersizlik nedeniyle
cari açık finansmanında ya rezerv kullanımıni ya da net hata noksanın
öne çıktığını gözlemliyoruz. Ağustos ayında resmi rezervlerin arttığını
bildiğimize göre, finansman kalemlerinin eğilimi ve net hata ve noksan
önümüzdeki aylarda önemli olacaktır.

 

KapitalFX / Reel Kapital Menkul Değerler

Para Haberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap