BİST100 : DETAYLI ANALİZ VE ÖNEMLİ RAKAMLAR

BİST100  ;  17 MART 2016 Tarihinde ”…

BİST100  ;  17 MART 2016 Tarihinde ” Golden Cross” ile yukarı hareketine devam edeceğinin sinyallerini vermişti.

GOLDEN CROSS : 50 günlük Hareketli Ortalamanın 200 günlük Hareketli Ortalamayı yukarı kestiği ve yükselişin devam edeceğinin sinyali olduğu kabul edilen formasyonlardır.

Bunun tam tersi yani 50 günlük HO ‘nın 200 günlük HO’yı aşağı kesmesi “Death cross”dur. Aşağıdaki figürde bir önceki dönemde kırmızı ile gösterilen 50 HO mavi ile gösterilen HO’yu aşağı kestikten sonra devam eden satış süreci görülmektedir.

Fiyat seviyelerinin 50 ve 200 günlük Hareketli Ortalamalar üzerinde kalması olumlu piyasa şartlarını ifade eder.

Satış süreçlerinin ilk sinyali fiyatın veya endeksin HO seviyelerinin altına gelmesidir. Bu durumun devamında ise kısa vadeli HO uzun vadeli HO ‘yı aşağı keser ise bu durum daha kalıcı bir satış sürecini ifade eder.

Bunun gibi fiyatların ortalamalardan uzaklaşmasının sınırları vardır. Genel anlamı ile ”her şey ortalamasına döner”

Bu esaslar ışığında BİST100’e bakar isek;

kısa vade hareketli ortalama uzun vadeli ortalamayı yukarı kesmiş ve devam etmekte olan yükseliş hareketini desteklemiştir. Şu anda bu devam hareketinde bu açıdan bir bozulma söz konusu değildir.

Bist100 için geri dönüş net şekilde olmadan düşüş spekülasyonları tehlikeli olur.

Şu anda ilginç nokta endeksin ortalamasından ne kadar daha uzaklaşacağıdır ki ;

Bu konu dikkatli şekilde takip edilmelidir.

 

179475-2016-04-13_20-24-22 BİST100 : DETAYLI ANALİZ VE ÖNEMLİ RAKAMLAR

 

BİST100 120 dakikalık figüre bakarsak yukarıda bahsettiğimiz durumun benzeri devam etmektedir. Görüleceği gibi 120 dakikalıkta yukarı kesme hareketi  günlük periyoda göre yaklaşık bir ay önce yukarı sinyalini vermiştir.

Kırmızı ile gösterilen kısa vadeli hareketli ortalama şu anda 83.100 seviyesindedir ki bunun anlamı kısa vade endeks 83.100 altına iner ise ilk adım satış sinyali olarak alabiliriz ancak fiyat üstünde kaldığı sürece hareket devam ediyordur. Tabi bu noktada dikkat etmemiz gereken 120 dakikalık ortalamanın değişimi takip edilmelidir , yukarıda bahsedilen rakam devamlı değişim içinde olacaktır.

179476-2016-04-13_20-30-28 BİST100 : DETAYLI ANALİZ VE ÖNEMLİ RAKAMLAR

 

BİST100 için dikkat edeceğimiz diğer bir nokta da 2016 ocak ayında başlayan satış hareketinin 17 mart tarihinde gap’li bir hareket ile yukarı kırılmasıdır. Bu figür anlamı ile endeksin satıcılı alana geçmesi için şu anda 78.000 civarını aşağı kırması gerekir. Tekrar etmek isterim bu figür anlamı ile verilen bir rakam bu ,  diğer önemli rakamları da aşağıda not edeceğiz..

179477-2016-04-13_20-34-02 BİST100 : DETAYLI ANALİZ VE ÖNEMLİ RAKAMLAR

 

BİST100 için şimdilik sadece not ederek masamızda saklayacağımız bir resim aşağıdadır. Devam etmekte olan yukarı hareket nasıl bir formasyon ile daha yukarılara gidebilir sorusuna cevaptır.

Bu figür olası yukarı hareketin devamında endeksin yukarı hedeflerine ait potansiyeli işaret etmektedir. Bunun işaret etmemizin sebebi şudur ki ;

”Endeks çok yükseldi” diyerek yapılan satışlar genelde hatalara sebep olmaktadır. Yükseliş trendlerinde kesin dönüş sinyalleri almadan sadece ” endeksin çok çıktığı” temeline dayalı satışlar yapılmamalıdır.

Aşağıdaki figürde göstermektedir ki endeks yukarı gitmek ister ise bunu destekleyecek formasyonlar mevcuttur.

Büyük trendlerin dönüşü için muhakkak net dönüş sinyalleri alınmalıdır.

179478-2016-04-13_20-38-37 BİST100 : DETAYLI ANALİZ VE ÖNEMLİ RAKAMLAR

 

 

Aşağıda size bir figür sunmaktayım;

bu figür haftalık bazda 8 yıllık bir görüntü . 200 Periyot Hareketli Ortalama üzerine çıktığımızda endeksin ne tür bir hareket içine girdiği konusunda bize fikir vermektedir.

Görüldüğü gibi genel anlamı ile endeks 200 HO altında kalma süreleri üstünde kalma sürelerine göre daha kısa ve 200 HO üzerine çıkmak için aşağıdan gelen atakları daha serttir.

Yine resimde okuyucunun dikkat etmesi gereken diğer bir nokta 200 HO üzerine çıkan endeksin ne kadar süre ile hareketli ortalama üstünde kaldığıdır.

Son sekiz yıldaki 4 büyük hareket ve süreleri incelemenizi tavsiye ederim.

 

179479-2016-04-13_20-57-39 BİST100 : DETAYLI ANALİZ VE ÖNEMLİ RAKAMLAR

 

BİST100   DOLAR  BAZLI :

Endeksin hareketine dolar bazlı baktığımızda oldukça net bir izlenim vermektedir.

O da şu dur ki; endeks 200 periyot Hareketli Ortalamasına temas etme isteği içindedir.

Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz ama dikkat etmemiz gereken konu endeksin ”çok çıktığından” bahsederken not etmeliyiz ki dolar bazında henüz 200 periyot HO seviyesine aşağıdaki bölgeden temas bile gerçekleşmedi.

Şu andaki dolar-TL seviyesi üzerinden bu seviye 91.500  civarındadır, yani endeks 91.500 seviyesine gitse dahi henüz dolar bazlı yukarı bir hareketin başladığından dahi söz etmiş olamayacağız.

Bulunduğumuz cari fiyatlar ile endeksin dolar bazlı yukarı bir harekete başlaması için ilk şart 91.500  üzerinde tutunmasıdır.

Bu nokta da Endeksin ”çok çıktığı” kavramını başka bir açıdan ele almış olduk.

179480-2016-04-13_21-02-04 BİST100 : DETAYLI ANALİZ VE ÖNEMLİ RAKAMLAR

 

Dolar bazlı grafiğimiz üzerinden devam edersek ” golden cross”un net görüntüsü ile karşılaşırız.

Dolar bazlı tam bir yıl önce kısa vade HO’sı uzun vade HO’sını aşağı kıran endeks mart ayı ile birlikte tersine döndü ve satış dönemi yerini yukarı bir harekete bıraktı.

Kısa vade ortalamadan çok uzaklaşmış olan endeks bir sorun çünkü ortalamalardan çok fazla uzaklaşmaları , ”ortalamalara dönmelerinin beklenmesini” gerektirir.

Şu anda sadece bu resim üzerinden konuşmamız gerekir ise ” fiyatların kısa vade geri çekilmeler mümkün olsa bile uzun vade için henüz olumsuz bir sinyal vermediğinden ” bahsedebiliriz.

 

179481-2016-04-13_21-06-36 BİST100 : DETAYLI ANALİZ VE ÖNEMLİ RAKAMLAR

Biraz daha kısa vadeli görüntüye bakalım.

Kısa bir süre için hem yukarı trendini kıran ve hemde 50 periyot HO altına gelen endeks 200 periyot hareketli ortalamaya yaklaştı ancak o noktadan sonra sert şekilde kendini hem yükselen trend çizgisi üzerine ve hemde 50 HO üzerine attı.

Bu aynı zamanda endeksin yukarı gitme isteğini ve gücünü de gösterdi ki hemen peşine endeks son bir yılın en yükseğini gördü.

Şu anda bu resim üzerinden KISA VADE hangi notları düşebiliriz;

1) Endeks 81.300 altına gelmediği sürece uzun vadeli görünümde ”aşağıya dönüş veya aşağı trend beklentisi” içinde olmak zordur.

Endeksin orta – uzun vade aşağı döndüğünden bahis için cari fiyatlar ile 81.300 altına yerleşmesi gerekir.

2) Daha kısa dönemli satış süreçleri için ise ilk rakam 84.750 seviyesidir.

84.750 altına yerleşmesi halinde endeksin şu andaki fiyatlar ile 50 periyot HO olan 83.100’e teması normaldir.

3) 83.100 altına gelen endeks daha dikkatli takip edilmelidir.

Çünkü bu durumda 81.300 civarındaki 200 HO’nın en azından test edilmesini beklemek gerekebilir.

4) Yukarı hareketin ne zaman son bulacağı üzerine kesin dönüş sinyalleri gelmeden spekülasyon yapmak zararlı olabilir.

Çünkü endeksin yukarı hareketi için formasyonlar mevcuttur. 

 

179482-2016-04-13_21-10-11 BİST100 : DETAYLI ANALİZ VE ÖNEMLİ RAKAMLAR

 

N O T :

BİST100 için şu anda sadece masanızın bir gözünde durması için çok daha uzun vadeli bir notu sunmak isterim;

Geçtiğimiz 10 yıllar içinde Bist100 Haftalık bazda 50 periyot HO yalnızca 2008 krizinde 200 periyot HO altına gelmiştir.

Bunun dışında 2000 li yıllardan öncelere kadar giden dönemde bu olmamıştır.

Ama ;

Geçtiğimiz ocak ayının ortasında aşağı kesme gerçekleşti.

Resme dikkat ederseniz bu aşağı kesme aslında çok istisnai bir durum olmalı idi.

Sadece 2008’de gördüğümüz bir durum ki endeks bu durumdan bir an önce çıkmak için geçtiğimiz ay kuvvetli bir harekete başladı.

Bu hareketin öneminin tam anlamı ile algılanmadığı kanaatindeyim.

Figür bize kısa vadeli HO’nın yeniden 200 haftalık HO üzerine daha henüz yeni çıkmakta olduğunu gösteriyor.

Bunun iki anlamı mevcut;

1) Bu yukarı kesme haftalık bazda bir ” GOLDEN CROSS”

2) Bu yukarı kesme tarihsel olarak çok önemli ve eğer başarılı olamaz ve geri çekilir ise daha uzun dönemli bir negatif durum oluşur.

Şu anda görüntü ise yukarı kesmenin gerçekleşmekte olduğunu gösteriyor.

 

179483-2016-04-13_22-14-48 BİST100 : DETAYLI ANALİZ VE ÖNEMLİ RAKAMLAR

 

Bir yukarda gördüğünüz figür üstsel HO üzerinden alınmıştır. Aşağıda ise basit HO şeklinde olanını vermekteyim.

Bu figürde de ortalamanın aşağı kırmamak için uğraşı ve önemi görülmektedir.

Tek aşağı kestiği bölge 2008-09 dönemidir.

 

AYTUN BİLGİN

13 / 04 / 2016 –  İSTANBUL

 

EK ÇALIŞMA İÇİN :

http://aytunbilgin.blogspot.com.tr/2015/12/bist100-2016-ilk-donem-uzerine-notlar.html

179484-2016-04-13_22-58-52 BİST100 : DETAYLI ANALİZ VE ÖNEMLİ RAKAMLAR

 

01 Sep 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap