AYGAZ için 12 aylık hedef fiyatı 16,00 TL

Aygaz Şirket Raporu 

AYGAZ için 12 aylık hedef fiyatımızı 16,00 TL olarak güncellerken %14,3 getiri potansiyeli sunan Şirket için Endeksin Üzerinde Getiri potansiyeli tavsiyemizi koruyoruz. Şirket’in

4. çeyrek ne satış rakamları artan USD/TL kurunun etkisi ile geçen senenin aynı dönemine göre %14,8 oranında yükselerek 1,843 milyar TL olarak gerçekleşirken, brüt kar rakamı ise geçen senenin aynı döneminin %7 üzerine çıkarak 200,7 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Şirket’in 20164Ç FAVÖK rakamı ise geçen senenin aynı dönemine göre %2,8 artarak 108 milyon olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte Şirket’in yıllık performansı incelendiğinde 2016 yılı net satışları 6,749 milyar TL; FAVÖK rakamı 397 milyon TL ile 2015 yılına göre sırası ile %5,1 ile %16,7 oranında artmıştır. Ekonominin büyüme anlamında potansiyelini yansıtamadığı bir yılda özellikle operasyonel karlılıktaki yükseliş güçlü bir performansa işaret etmektedir. 

” Miktarsal satışlar arttı. Ton bazlı şatış rakamları incelendiğinde 2016 yılında gerçekleşen tüp gaz satışları 2015 yılına göre %0,9 azalarak 341 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Son yıllarda doğalgaz penetrasyonunun doğal sınırlarına ulaşmaya başlamış olması ile tüp gaz tüketiminde görülen azalmanın sıfıra yaklaşması stabilize seviyelere ulaşıldığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Bununla birlikte diğer bir lokomotif ürün olan otogaz satışları ise yıllık bazda %2 oranında artarak yükselişini sürdürmüştür. 2016 yılının son çeyreği ile başlayan ve 2017 yılının başlarında da devam kur yükselişi otogaz kullanımına yönelimi hızlandırabilir. Bu durum şirket için önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Toptan ve yurtdışı satış rakamları da geçen seneye göre %9 artarak 943 bin ton seviyesine ulaşırken son 3 yıllık dönemde gerçekleşen trendini korumuştur sürdürmüştür.

” 2017 yılında olumlu beklentiler. 2017 yılında ise net satış ve EBITDA açısından sırasıyla %41 ve %16 büyüme beklentimiz Şirket’in olumlu hikayesini 2017 yılına da yansıtmasını sağlayacaktır. Bununla birliktte Aygaz’ın ileriye dönük FD/FAVÖK tarihi ortalamasının bir miktar altında işlem görmesi de bir diğer potansiyel olarak göz önünde bulundurulmalıdır.

” İştiraklerin değeri arttı. Aygaz’ın Enerji Yatırımları A.Ş vasıtası ile iştirak ettiği TÜPRAŞ’ın son dönemde beklentinin üzerinde ulaştığı net rafineri marşı değerinin yükselmesine vesile olmuştur. Bununla birlikte Koç Finansal Servisler aracılığı ile düşük bir pay ile de olsa iştirak ettiği Yapı Kredi Bankası da son dönemde değerlememizde kullandığımız değerin yaklaşık %11 üzerine çıkarak AYGAZ’ın piyasa değerinin artmasına katkıda bulunmuştur.

” Riskler; Kurlarda ve LPG’nin USD bazlı fiyatlarında önemli yükselişler görülmesi durumunda her ne kadar artan maliyetler fiyatlara yansıtılabilse de satış rakamlarının düşmemesi adına artan maliyetlerin satış fiyatlarına gecikmeli ve kura göre nispeten daha az yansıtılabilme olasılığı kar marjlarını ve dolayısıyla şirket değerini olumsuz yönde etkileyebilir.

(Bizim Menkul)

17 Feb 2017

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap