Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi?

Petrolde 2014 yılı ikinci yarısından sonra başlayan düşüşler, ABD tarafında tahvil faizlerinin (bu seviyelerde olacağı öngörülmese de) %2’lerin altına gerilemiş olması piyasaların risk-off moda (riskli varlıklardan güvenli limanlara geçiş) konusunda bize ipuçları veriyor.

Son günlerde ekonomilerdeki büyüme endişesiyle güvenli liman ihtiyacı artarken borsaların da bu endişeler fiyatlamaya başladığını izliyoruz.

 

Güvenli liman denilince akla gelen altın ve ABD 10 yıllık faizleri arasında nasıl bir ilişki olmuştur? Tarihsel fiyat verilerini karşılaştırdığımız aşağıdaki çalışmada bu soruya cevap arayacağız.

 

Teorik olarak düşük faiz ortamında altına olan talep artar ve fiyatlar yükselir. Bu sebeple altın fiyatlarında yönü öngörebilmek için ABD 10 yıllık tahvil faizlerini de takip etmenin faydalı olacağı görüşündeyiz.

49945-1 Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi?

 

Yukarıdaki grafik 2007 yılından bugüne ABD 10 yıllık tahvil faizlerini (sağ eksen, mavi çizgi) ve altın fiyatlarını (sol eksen, kırmızı çizgi) göstermektedir. Net olarak görülüyor ki, altın fiyatları ve tahvil faizleri arasında ters yönlü bir korelasyon sözkonusu. Diğer ifadeyle düşen faizler altına olan talebi arttırmaktadır.

 

Tahvil faizleri ve altın arasındaki ters yönlü ilişkiyi rakamsal boyutuyla ifade etmek gerekirse, Altın ve 10 yıllık tahvil faizleri arasında 0.842 gibi yüksek bir oranda negatif korelasyon sözkonusu.

 

49946-2 Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi?

 

Altın fiyatlarıyla ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki ilişkiyi bir model olarak ifade etmek gerekirse,

49947-4 Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi?

Model sonucuna göre, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki 10 baz puanlık artışın Altın fiyatlarını 30.71 $ düşürmesi yada tersi şekilde 10 baz puanlık düşüşün Altın fiyatlarını 30.71 $ arttırması beklenir (r-kare %70.9) (modele dahil edilmeyen diğer değişkenler sabitken)

 

Aşağıda yukarıdaki parametrelere göre tahmin edilen altın fiyatını (yeşil çizgi), gerçekleşen altın fiyatını (kırmızı çizgi) ve tahmin hatalarını (mavi çizgi) görüyoruz.

49948-3 Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi?

 

Tahmin hatasını gösteren mavi çizgiyi standardize edilmiş haliyle aşağıda görülüyor.

Standardize edilmiş değerin +2 üzerine çıkması Altın fiyatlarının tahvil faizleriyle ilişkilendirildiğinde pahalı olduğunu ve altın fiyatlarında düşüş beklentisini gösterir.

Diğer taraftan hata değerinin -2 altına gelmesi Altın fiyatlarının tahvil faizleriyle ilişkilendirildiğinde ucuz olduğunu göstermektedir.

 

49949-5 Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi?

 

Model sonucuna ilişkin yukarıdaki grafik incelenirse -1.7 değerinde bulunan değer altın fiyatlarının tahvil faizleriyle ilişkilendirildiğinde düşük fiyatlandığını göstermektedir.

 

Yukarıdaki çalışmada haftalık veriler kullanılmıştır. Altın ve tahvil faizleri arasındaki ilişki günlük veriler üzerinden daha yakın bir zaman diliminde (Son 3 ay) incelendiğinde altın fiyatlarının son dönemdeki yükselişinin tahvil faizlerindeki değişimle ne kadar ilintili olduğu görülecektir.

49950-6 Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi?

 

İsmail Ozan

 

01 Sep 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap