Alpha Notu 18 Mart 2016 Yatırımcı Psikolojisi ve Anomaliler

Yatırımcı Psikolojisi ve Anomaliler…

Özet:

BIST 100 endeksine teknik analiz referansı ile bakıldığında bu seviyeler yatırımcıları tedirgin edebilir.

Fakat teknik analiz referansı, temel analiz referansı ile birleştirilirse daha anlamlı sonuçlar veya çıkarımlar yapılabilir.

Genel olarak teknik analiz bakılıyor fakat yabancı algısında önemi yüksek olan değerleme tarafı genel olarak pas geçiliyor.

Buna neden olarak temel analizi bazı piyasa katılımcılarının net kar/zarar veya cari oran vs. olarak algılaması ve eski piyasa reflekslerinden kurtulamamasıdır.

Özet: 80850 seviyesi ZARAR-KES uygulamak şartı ile 84500/700 seviyeleri hedeflenebilir.

Yukarı yönlü ralli endeks mimikleme nedeni ile bankacılık hisse senetleri ile olması kuvvetle muhtemel

Banka hisse senedi taşımak istemeyen bireysel yatırımcılar ralli hareketini getiri anlamında farklı hisse senedi taşıyarak kaçırmaları kuvvetle muhtemel!

 

 

Yatırımcı psikolojisinde önemli bir referans olan anomalilere devam ediyoruz.

 

Thaler finansal piyasalarda yaşanan beş anomali durumunu açıklamaktadır;

 

1) İşlem Hacimi (Volume); İnsanların az miktarda hisse senedi işlemi yaptıklarını ve buna neden olarak işlemcilerin rasyonel olması gösterilir.

New York Borsasında (NYSE) IBM şirketi hisse senetlerinin bir günde 700 milyon tanesinin el değiştirmesini rasyonel bağlamda açıklamak zor olmaktadır.

Bir hisse senedinin alım kararına karşı bir başka kişide satım kararı almaktadır, bu durumda satan kişi alan kişiye göre hangi bilinmeyen bilgiye sahiptir.

Doğru fiyatı alıcı veya satıcıdan hangisi bilmemektedir?

 

2) Fiyatların Oynaklığı (Volatility); Rasyonel bir piyasada hisse senedinin fiyatının ancak piyasaya haber geldiği zaman değişmesi gerekir.

İçsel fiyat, hisse senedinin ödeyeceği temettülerin bugünkü değeridir.

Genel olarak incelendiğinde hisse senedi ve bono fiyatları etkin piyasa teorisinin tahmin edeceğinden daha oynaktır.

Shiller çalışmasında hisse fiyatlarının kâr payı değişimlerine göre 5 – 15 kat fazla değiştiğini,

fiyat değişimlerinin örneğin reel faiz oranları ile de açıklanamayacağını bulmuştur.

 

3) Nakit Kârpayı Dağıtımı (Dividends); Modigliani ve Miller 1958 yılında yaptıkları çalışmada verginin olmadığı etkin piyasada kârpayı politikasının etkisi olmadığını bulmuştur.

Literatürde kâr payının şirketler tarafından neden yatırımcılara ödendiği ve kâr payı ödemesi yerine neden bu tutarın tekrar yatırıma yönlendirilmediği sorunun cevabı aranmıştır.

Bu soruya net bir cevap verilememiştir.

 

4) Hisse Primleri Çelişkisi (The Equity Premium Puzzle); Mehra ve Prescott, hisse senedi ve tahvil getirilerini 60 yıllık dönem içinde kıyaslandığında hisse senedi getirisi,

tahvil getirisine göre %7 daha fazla getiri sağlamıştır. Fakat hisse senedi yatırım seçeneğiyle alınan risk ile risksiz getiri olarak tahvil getirisiyle kıyaslandığında alınan

risk ve getiri arasında uyuşmazlık bulunmuştur.

Benartzi ve Thaler, bu durumu “uzağı görememe ve kayıptan kaçma” ve “akılsal muhasebe” ile açıklamaktadır.

1984 yılında Shefrin ve Statman tarafından yayınlanan “Yatırımcının Nakit Kâr Payını Neden Tercih Ettiğinin Açıklanması”

(Explaining Investor Preference for Cash Dividends), adlı çalışmalarında şirketlerin neden kâr payı ödemesi yaptığı sorusunun cevabı aranmaktadır.

Durumu açıklarken zihinsel muhasebe, karardan pişman olma, zarardan kaçınma ve özdenetim kavramlarını analiz etmişlerdir.

 

Shefrin ve Statman yaptıkları çalışmada, yatırımcılara 600 dolar tutarında kâr payı ödemekte ve bu tutar ile yatırımcılar bir adet televizyon almaktadır.

Diğer durumda yatırımcılar, televizyon almak için 600 dolar tutarında hisse senedini satmıştır ve hisse senetlerini sattıktan sonra şirketin başka bir şirketle

birleşme haberini öğrenmiştir, bu haber bağlamında hisse senedinin fiyatı hızla yükselmiştir.

Yatırımcılar bu iki durumdan hangisine daha çok pişmanlık duymaktadır? sorusunun cevabı aranmıştır.

Teoriye göre bu koşul içinde yatırımcıların durumlara karşı kayıtsız olması gerekmektedir,

fakat yatırımcılar bu iki durumda da 600 doları tekrar yatırıma döndürmeyerek fırsatı kaçırıp hata yapmışlardır.

 

Yatırımcılar, Adam Smith’in “tarafsız gözlemci” ve Sigmund Freud’un “süper ego” ruhuna uygun bir şekilde, akılcı karar alma yolundan saparlar.

Çünkü izlemeleri gereken yolun tüketim harcamalarını kâr payı şeklinde elde ettikleri gelir miktarıyla sınırlamak olduğuna inanmışlardır;

tüketimi hisse satarak karşılamak, kesinlikle kabul edilemez.

 

5) Hisse Fiyatlarının Tahmin Edilebilirliği (Predictability); Etkin Piyasa Teorisine göre gelecek dönem fiyat hareketleri, geçmiş dönem veri setiyle tahmin edilemez.

Son dönemde yapılan çalışmalar ile bu durumun fiyat/kazanç çarpanı, piyasa değeri/defter değeri çarpanı, şirketin kar açıklamaları, kârpayı ödeme açıklamaları

ve hisse senedi geri alımları ile mümkün olabileceğini göstermiştir.

 

Anomaliler fiyatlama tarafında devam ediyor.

Yatırımcının sorduğu en önemli soru; Bu seviyelerden hisse senedi yatırımı yapılır mı?

Risk seviyeniz yüksek ise evet diye cevaplanabilir.

 

BIST 100 endeksine teknik analiz referansı ile bakıldığında bu seviyeler yatırımcıları tedirgin edebilir.

Fakat teknik analiz referansı temel analiz referansı ile birleştirilirse daha anlamlı sonuçlar veya çıkarımlar yapılabilir.

Genel olarak teknik analiz bakılıyor fakat yabancı algısında önemi yüksek olan değerleme tarafı genel olarak pas geçiliyor.

Buna neden olarak temel analizi bazı piyasa katılımcılarının refleksnet kar/zarar veya cari oran vs. olarak algılaması ve eski piyasa reflekslerinden kurtulamamasıdır.

 

BIST 100 endeksinde 10.50x fiyat/kazanç çarpanı önemli olmaya devam ediyor.

10.50x @ 80845  seviyesi referansı ile pozitif senaryo fiyatlamasında 11.00x f/k çarpanı takip edilebilir.

11.00x @ 84694 seviyesinden düzeltme gelmesi kuvvetle muhtemel

Endeksin uzun dönemli f/k çarpanı ortalaması 11.07x seviyelerinde ve genel olarak bu seviyelerden düzeltme yapmaktadır.

Değerleme tarafında 10.50x ve 11.00x f/k çarpanlarını sürekli yazmaya devam edeceğim.

Tekrar etmemin nedeni yazacak farklı bir konu olmaması değil, değerlemenin yabancı algısı açısından önemli olduğunu vurgulamak!

 

Özet: 80850 seviyesi ZARAR-KES uygulamak şartı ile 84500/700 seviyeleri hedeflenebilir.

Yukarı yönlü ralli endeks mimikleme nedeni ile bankacılık hisse senetleri ile olması kuvvetle muhtemel

Banka hisse senedi taşımak istemeyen bireysel yatırımcılar ralli hareketini getiri anlamında farklı hisse senedi taşıyarak kaçırmaları kuvvetle muhtemel!

 

10.50x f/k çarpanı seviyesini trend üst seviyesi 80700 fiyatlama seviyeleride desteklemektedir.

Gerek değerleme gerekse de fiyatlama anlamında 80700/80850 seviyeleri kritik önem taşımaktadır.

Bu seviyelerin altında işlemler negatif fiyatlama senaryosunu güçlendirebilir.

Bu nedenden dolayı bu seviyeler UZUN pozisyonlarda MUTLAKA ZARA-KES olarak uygulanmalıdır!

 

BIST 100 endeksi yurt dışı endeksleri 1 yıl sonrası beklenen f/k çarpanı ile kıyaslandığında İSKONTOLU işlem görmektedir.

f/k çarpanı 10.56x ortalama ise 10.66x seviyesinde ortalamaya yaklaşmıştır.

MXEF endeksine göre mevcut durumda CAZİP olmaya devam etmektedir.

179034-1 Alpha Notu 18 Mart 2016 Yatırımcı Psikolojisi ve Anomaliler

Yabancı yatırımcıların fiyatlama anlamıda algısını net olarak gösteren Türkiye Borsa Yatırım Fonu (ETF) yukarı yönlü hareketine devam ediyor.

43.58 trend üst seviyesinin kırılması durumunda senaryo pozitif anlamda değişebilir.

İlk denemede bu trend seviyesinin kırılması zor olabilir.

179035-11 Alpha Notu 18 Mart 2016 Yatırımcı Psikolojisi ve Anomaliler

BIST 2015 yılı finansal sonuçlar ve hisse senedi seçim kriterleri

https://parahaberi.com/tr-TR/haberler/3099549/2015-yili-bist-sirketlerinin-finansal-sonuclari-16032016

 

BIST şirketleri temettü ödemeleri

https://parahaberi.com/tr-TR/haberler/3098937/bist-sirketleri-temettu-odemeleri-16032016

Günün Verisi

ABD

Saat: 16:00 Michigan Üniversitesi Güven Endeksi Beklenti: 92.2

179036-1 Alpha Notu 18 Mart 2016 Yatırımcı Psikolojisi ve Anomaliler

 Günün Grafiği

Dolar para biriminin değer kaybetmesi Caterpillar şirketini pozitif yönde etkilemektedir.

179037-11 Alpha Notu 18 Mart 2016 Yatırımcı Psikolojisi ve Anomaliler

Piyasa Ne Fiyatlıyor Olabilir?

Yurt Dışı Faktörler

       Ticaret Ağırlıklı Dolar Endeksi

Yurt İçi Faktörler

       USDTRY Fiyatlaması + 10 Yıllık Tahvil Faizi

Borsa Ne Olacak?

        BIST YATAY açılış yapabilir!

BIST 100 Endeksi

10.50x F/K @ 80845

10.00x F/K @ 76995

BIST 100 endeksi 377 günlük ortalama @ 79531.86

BIST 100 endeksi 233 günlük ortalama @ 77712

 BIST 30 Endeksi

BIST 30 endeksi orta dönemde 9x F/K göreceli UCUZ, 10x F/K göreceli PAHALI olarak yorumlanabilir.

BIST 30 endeksi 377 günlük ortalama @ 97639 majör destek seviyesi olarak takip edilebilir.

9.5x F/K çarpanı @ 98553 orta dönem algı değişimi için takip edilmeli!

9x F/K @ 93366 seviyesi orta dönemli trend değişimi için takip edilebilir.

 VİOP 30 Endeks

            15 dakikalık dönem 200 birimlik ortalama @ 97.508

            Ortalamanın üzerinde uzun pozisyon stop @ 97.508

            Ortalamanın altında kısa stop @ 97.508

            Ortalamanın üzerinde fiyat hareketinde işleme girmemek denebilir.

            Kısa pozisyonda bu seviye stop olarak belirlenmeli!

Bankacılık Sektörü Hisse Senetleri Fiyat/Kazanç Çarpanları (F/K) ve Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD)

F/K çarpanı sektör ortalaması 7.37

PD/DD çarpanı sektör ortalaması 0.78x

VAKBN ve HALKB gerek F/K çarpanı gerekse de PD/DD çarpanına göre CAZİP olabilir.

179038-1 Alpha Notu 18 Mart 2016 Yatırımcı Psikolojisi ve Anomaliler

Teknik Göstergelere Göre Hisse Senetleri Takip Listesi

179039-11 Alpha Notu 18 Mart 2016 Yatırımcı Psikolojisi ve Anomaliler

 Teknik Göstergelere Göre FX Listesi

179040-111 Alpha Notu 18 Mart 2016 Yatırımcı Psikolojisi ve Anomaliler

 Takip Ettiğimiz Hisse Senetleri

https://parahaberi.com/tr-TR/haberler/3113976/garan-teknik-analiz-1732016

https://parahaberi.com/tr-TR/haberler/3113145/anelt-teknik-analiz-1732016

https://parahaberi.com/tr-TR/haberler/3110743/ykbnk-teknik-analiz-1732016

Alpha Model Portföy

       Model Portföy       +3.84%                              

       BIST 100 Endeksi  +6.27%

 179041-8 Alpha Notu 18 Mart 2016 Yatırımcı Psikolojisi ve Anomaliler       

Ekonomik Veriler 18 Mart 2016

ABD

Saat: 15:00 Fed Üyesi Dudley Konuşması

Saat: 16:00 Michigan Üniversitesi Güven Endeksi Beklenti: 92.2

Saat: 17:00 Fed Üyesi Rosengren Konuşması

Saat: 20:00 Fed Üyesi Bullard Konuşması

 

Almanya

Saat: 09:00 Üretici Enflasyonu Beklenti: -0.10%

Kapsamlı veri takvimi ve açıklanan veriler için: https://parahaberi.com/tr-TR/alt-sayfalar/66883/ekonomik-takvim

FX Analizleri

USDJPY

https://parahaberi.com/tr-TR/haberler/3111265/usdjpy-teknik-analiz-17032016

https://parahaberi.com/tr-TR/haberler/3112527/gbpusd-teknik-analiz-1732016

 

 

Güncel analizlerimiz ile parahaberi sitesinde yayında olacağız.

Anlık piyasa gelişmelerinin ve analizleri https://www.parahaberi.com sitemizden takip edebilirsiniz.

Araştırma desteği için 0212 410 05 98 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz

*Bültende yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. bültende yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.

  

SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Dr. Tuğberk Çitilci

Müdür

Araştırma
 

01 Sep 2016

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap