2016 yılında 209 adet birleşme ve devralma karara bağlandı

Rekabet Kurumu’nun yıllık faaliyetlerini ortaya koyan 18. Yıllık Rapor yayınlandı.

Buna göre ; 2016 yılında Rekabet Kurulu toplam 209 adet birleşme ve devralma
başvurusunu karara bağladı.

Bu 209 başvurunun 206 adedi öninceleme süreci sonunda, üç adedi ise nihai
inceleme süreci sonunda neticelendirildi. 2016 yılında en çok birleşme/devralma
kararına konu olan ilk beş sektör sırasıyla, kimyasal ürünler; ulaştırma, taşıt ve
hizmetleri; enerji; bilgi ve iletişim teknolojileri ve gıda, tarım, ormancılık,
balıkçılık, hayvancılık sektörleri. Bu sektörlere ilişkin kararlar, tüm alınan
birleşme/devralma kararlarının yaklaşık % 48’ini oluşturuyor.

2016 yılında Rekabet Kurulunun incelediği 209 birleşme ve devralma işleminden
177’sine izin verilmiş, 31’inin ise kapsam dışı veya izne tabi olmayan işlem
kategorisinde olduğu kanaatine varılmıştır. Bildirilen işlemlerden bir tanesinde
ise taraflar, işlemden vazgeçtiler..

Parahaberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap