10 milyon TL’yi aşmayan bazı yatırımlar için firmanın yerel idarelere başvurması mümkün

10 milyon TL’nin altına teşvik belgesi için yatırım yerindeki idareye başvurulabilecek

Teşvik belgesi için Ekonomi Bakanlığı’na başvurulmasının esas olduğu ancak tutarı 10 milyon TL’yi aşmayan bazı yatırımlar için firmanın yerel idarelere başvurmasının da mümkün olduğu belirtildi. Lisanssız elektrik üretimi yatırımları da yerel birimlere başvurulabilecek teşvik kapsamındaki yatırımlar arasına alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, teşvik belgeleri kapsamında komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme cinslerindeki yatırımların aynı il sınırları içinde olması gerekecek. Aynı il içinde olsa da OSB ve OSB dışında iki ayrı tesisin olması halinde, OSB dışındakine teşvik uygulanacak. Tutarı 10 milyon TL’yi aşmayan bazı yatırımlara teşvik belgesi almak için Ekonomi Bakanlığı yerine firmalar yerel idarelere de başvurabilecek. Lisanssız elektrik üretimi yatırımları da yerel birimlere başvurulabilecek teşvik kapsamındaki yatırımlar arasına alındı. Tebliğle entegre hayvancılık yatırımlarında aranacak kriterler yeniden düzenlenirken, et yönlü ve damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında sözleşmeli yetiştiricilik de dikkate alınacak. Süt, et, damızlık kanatlı, et yönlü kanatlı, yumurta yönlü yatırımlara bağlı olarak paketleme, kuluçka, kesimhane, yem vb. yatırımlar da entegre yatırım olarak sayılacak.
Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarında veya belgede kayıtlı diğer bilgilerde değişiklik olması durumunda, yatırımcı tarafından revize gerekçesi veya ilgili bilgi ve belgeler ile belgeyi düzenleyen merciye müracaat edilerek revize talebinde bulunulacak. İlgili merci tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde gerekçesi uygun bulunan teşvik belgeleri revize edilebilecek.
Bütünlük bozulursa belge iptal edilecek
Enerji verimliliği yatırımlarında temel kriter olarak en az yüzde 20 enerji tasarrufu sağlanacağı ve azami 5 yıl içerisinde yatırımın geri döneceği taahhüdü korundu. Bu yöndeki yatırımlar için de başvurular Ekonomi Bakanlığı’na yapılacak. Yatırım öncesi makine teçhizatın uygunluğu, yatırım sonrası ise taahhüdün gerçekleşşmesi konusunda Enerji Bakanlığı raporlama yapacak. Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın başka bir yatırımcıya devrinin talep edilmesi halinde, finansal kiralama şirketi, devredecek yatırımcı ve devralacak yatırımcının birlikte müracaatı üzerine yeni sözleşmeye istinaden devir işlemi yapılabilecek. Devir sonucu yatırımın bütünlüğünün bozulması halinde devredecek yatırımcının teşvik belgesi iptal edilecek. Ayrıca, yeni yatırımcının teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarının, ilk yatırımcının yararlandığı destek unsurlarından daha düşük olması veya hiç bulunmaması durumunda fazladan yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınacak. Teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş taşınır ve taşınmaz malların tamamı veya bir kısmı, finansal kiralama şirketi tarafından bizzat kiracıdan satın alınarak da (sat ve geri kirala) finansal kiralama işlemine konu edilebilecek.

DÜNYA

27 Jul 2017

Para Haberi

Borsa , ekonomi ve finans alanında günlük , haftalık ve aylık altın , döviz , forex , borsa gibi piyasalarda içerik sağlayan , güncel önemli yerli ve yabancı ekonomik gelişmeleri okuyuculara duyuran borsa ve finans sitesidir.

Yorum Yap